Odstąpienie od zamówienia

Odstąpienie od zamówienia i zwrot towaru przez konsumenta

1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, z zastrzeżeniem następujących punktów regulaminu oraz tego, iż nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy określony w niniejszym regulaminie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów takiej przesyłki.

3. W przypadku przedpłat, kwota zwracana zostanie powiększona o odsetki ustawowe. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

5. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie od momentu zgłoszenia zwrotu. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sklep zaleca wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej, który jest integralną częścią regulaminu. Zwracany towar należy odesłać na adres firmy wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na w formie pisemnej:

V12, Marianów 23A, 98-105 Wodzierady

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, 
- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb, 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
- w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
- zawartej w drodze aukcji publicznej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy: 

V12 
Marianów 23A 
98-105 Wodzierady 
sklep@v12.com.pl

Ja ............................................................ 
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
.................................................................................................................. 
numer paragonu.................................................................. 
data zawarcia umowy ......................................................... 
data odbioru ..................................................................... 


Imię i nazwisko................................................................... 
Adres............................................................................. 
Data.............................................................................. 

Formularz zwrotu do pobrania w formacie PDF